2021-09-08 10:30:16

GRAD VODNJAN - Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodnjan-Dignano

Poštovani,

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjan-Dignano˝ broj 06/15 i 04/20) subvencioniraju se troškovi školskih marendi učenicima osnovnih škola s područja Grada Vodnjan-Dignano u školskoj 2021./2022. godini.

Visina subvencije troškova školskih marendi ovisi o socijalnoj kategoriji kojoj pripada učenik, odnosno subvencionira se:

  1. 30% cijene marende za djecu čiji je roditelj invalid domovinskog rata, a koji nije u radnom odnosu,
  2. 50% cijene marende za djecu čiji roditelj prima dječji doplatak,
  3. 50% cijene marende za djecu samohranih roditelja,
  4. 100% cijene marende za učenike koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
  • da su redovno upisani u tekuću školsku godinu, da nemaju preko 10 neopravdanih sati u prethodnoj školskoj godini, te da ne ponavljaju razred.
  • da imaju prebivalište na području Grada  najmanje tri godine,
  • da imaju državljanstvo Republike Hrvatske,
  • da je roditelj korisnik zajamčene minimalne naknade, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi

Za subvencije  iz stavka 1., 2. i 3., potrebna dokumentacija se dostavlja školi.

Kako bi se ostvarila subvencija iz stavka 4., potrebno je dostaviti zahtjev sa traženom dokumentacijom Gradu Vodnjan-Dignano, koji će nakon razmatranja predmetnog zahtjeva, ukoliko bude pozitivno ocjenjen, proslijediti školama Zaključak o odobrenoj subvenciji.

Kontakt za dodatne informacije:

Nensi Giachin Marsetič

Grad Vodnjan-Dignano / Citta' di Vodnjan -Dignano

Trgovačka - Via Merceria 2

52 215 VODNJAN - DIGNANO

Tel.  +385 (0)52 535 953

Fax. +385 (0)52 511 326

www.vodnjan.hr

 

 


Osnovna škola Veli Vrh Pula