2021-07-27 13:00:42

Uspjesi učenika OŠ Veli Vrh Pula u školskoj godini 2020./2021

Međunarodna natjecanja:

Hippo – međunarodno natjecanje u znanju engleskog jezika:

Plasman u polufinale: Marina Bradarić,  Lea Fabijanić, Ian Gotal,  Kim Korotaj, Zinka Jean Kralj, Nika Petković,  Elin Žagrić.

Mentori: Nataša Birač Butuići, Danijela Deželjin Čuturilo, Marietta Kaić Kosanović, Doris Mejak.

U školskoj godini 2019./2020., učenica V. a razreda Kim Korotaj osvojila je u završnom natjecanju deveto mjesto.

ISF Svjetsko školsko prvenstvo u šahu

Marta Assad de Marco, 41. mjesto, Loris Cinkopan, Matija Buršić, Nikola Milovanović,  67. odnosno 85. mjesto. Mentor Goran Banovac

Nastup i nagrade na državnim natjecanjma u organizaciji AZOO i MZO

-           25. državna smotra i natjecanje hrvatskih GLOBE škola: U kategoriji predstavljanja istraživačkih projekata  Sara Cetina ,Anđela Rajković i Rina Renier

 Projekt "Posljedice pošumljavanja Veloga Vrha" proglašen najuspješnijim u državi  pod mentorstvom  učiteljice Nataše Trenčevske. Također su nastupile i u kategoriji orijentacijsko GLOBE natjecanje.

Međužupanijsko natjecanje GLOBE škola

- Sara Cetina ,Anđela Rajković i Rina Renier osvojeno 1. mjesto u kategoriji osnovnih škola i  3. mjesto u ukupnom poretku

Županijsko natjecanja u organizaciji AZOO

Ostvareni plasman među prva tri: Ema Ukotić – osvojeno 2. mjesto iz geografije u kategoriji petih razreda  Mentor Radojka Marinković; Lara Šugar, VII. u kategoriji razreda – osvojeno 3. mjesto i Tereza Mišan, u kategoriji osmih razreda – osvojeno 3. mjesto, mentor Nataša Trenčevska

Ukupno osvojeno – državna natjecanja – jedno prvo mjesto, međužupanijsko natjecanje jedno prvo i jedno treće mjesto, županijsko natjecanje – jedno drugo i dva treća mjesta

Županijsko prvenstva u organizaciji AZOO

a)         Županijsko prvenstvo u šahu,

-           osvojeno 1. mjesto ekipno cure: Lucija Antolović, Marta Assad de Marco, Fiorella Debrevi, Mara Gortan, Ana Mišan, Ema Ukotić

-           Osvojeno 2. mjesto ekipno dečki: Rafael Assad de Marco, Matija Buršić, Loris Cinkopan, Šimun Gortan, Mihael Ilić,  Nikola Milovanović,

-     Pojedinačni poredak –  djevojčice  Fiorella Debrevi 2. mjesto

-     Pojedinačni poredak – dječaci  Nikola Milovanović 3. mjesto

Mentor šahovskih ekipa: Goran Banovac

  b) Županijsko prvenstvo u krosu

-           Djevojčice 6. razred ekipno osvojeno 2. mjesto: Rion Cossetto, Sandra Rojnić. Elena Vlašić, Anika Žagrić,

-           Djevojčice  7. razred ekipno 1. mjesto: Mia Gavrić, Lana Lovrić,  Tea Scoria, Petra Vidović.

-           Dječaci 7. razred ekipno 2. mjesto: Leon Bulešić. Jakov Cukon,  Antonio Laković, , Slaven Sandić,

Anika Žagrić – 2. mjesto - pojedinačno

Lana Lovrić – 3. mjesto - pojedinačno

Slaven Sandić – 3. mjesto -  pojedinačno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sportska natjecanja:

Ukupno osvojeno sedam medalja: dva prva mjesta, pet drugih mjesta i jedno treće mjesto na županijskim sportskim prvenstvima

 

Pohvale za nastupe  na državnim i ligaškim natjecanjima u organizaciji subjekata koje podržavaju AZOO i MZO

-           Atom liga : Noel Benazić, Marko Liverić, Ema Korotaj i Tereza Mišan , Luana Orbanić, (Mentori: Jelena Korenić ,Ena Pacenti, Nataša Trenčevska

-           Online natjecanje u znanju za učenike razredne nastave IZZI Kvizzi, - 4. a razred učiteljice Tine Đurišić

-           Sedmo  online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora za učenike osmih razreda osnovnih škola: Mia Karaselimović Ema Korotaj, Tereza Mišan, Laura Orbanić

 Luana Orbanić Šimun Perak Mentor Igor Jovanović

-           Croatian makers liga: Daniel Sušić, Danijel Božić i Erik Subotić. Mentor: Aleksandre Žufić

-           Festival matematike: Matematika +

 3.a   Tatjana Kadum: Niko Bulić, Melani Chiavalon, Šimun Gortan, Dorijan Grubešić, Mihael Ilić, Leona Liverić

-      Festival matematike: Ekipa za 5+ 

3.a   Tatjana Kadum: Niko Bulić, Melani Chiavalon, Šimun Gortan, Dorijan Grubešić, Mihael Ilić, Leona Liverić

3.c   Alma Gerzić: Lean Guštin,, Saša Picok

4.b   Suzana Mihovilović Otović: Ivan Batel, Filip Makragić, Maria Sotlar, Marin Trišić

4.c   Alen Klančar: David Celega,, Viktor Cukon, Gabriel Fekete, Chiara Pokorn

- 12. Državno natjecanje učenika osnovnih škola iz Republike Hrvatske u poznavanju prometnih propisa – učenici pojedinačno – mentor Goran Banovac

Županijski kviz Krasna zemljo – Meraviglioso paese

-           Lana Božac i Tea Pavletić – osvojeno drugo mjesto. Mentor Igor Jovanović

 Ukupno osvojeno jedno drugo mjesto

Nastup na županijskom natjecanju:

iz fizike (Noel Benazić u kategoriji osmih razreda – osvojeno 13 mjesto, mentor Jelena Korenić;  hrvatskog jezika (Toni Cetina u kategoriji sedmih razreda – osvojeno 10 mjesto, mentor Jasna Žabčić); engleskog jezika (Petar Ivančić u kategoriji osmih razreda – osvojeno 9. mjesto, mentor Danijela Deželjin Čuturilo); geografije Ana Mišan – osvojeno 12 mjesto u kategoriji petih razreda, mentor Radojka Marinković); informatike (Ivan De Gravisi u kategoriji digitalne kompetencije 5 – osvojeno 5. mjesto; Ivan Kamenčić u kategoriji digitalne kompetencije 7. – osvojeno 7. mjesto i Tedi Leonardelli u kategoriji osnove informatike 8 – osvojeno 6. mjesto. Mentorica svoj trojici učenika bila je Aleksandra Žufić);povijesti (u kategoriji sedmih razreda Lana Božac je osvojila 13, a Tea Pavletić 8 mjesto, u kategoriji osmih razreda Luana Orbanić je osvojila 8, a Mia Karaselimović 9. mjesto. Mentor učenicama bio je Igor Jovanović).Za županijski LIK 2020./2021. predloženi su radovi četvoro učenika:  Matea Travalje, Anje Grnović i Dorije Matošević i Marte Assad de Marco iz VII.a. Mentorica učenicima je Roberta Weissman Nagy.

Dečki iz 8. razreda osvojili su ekipno 4. mjesto u krosu. Ekipu su sačinjavali: Dominik Celija, Nikola Milovanović, Matija Buršić.

 Djevojčice iz 8. razreda osvojile su ekipno 5. mjesto u krosu ekipu su sačinjavale: Majda Kajtez, Veronika Žufić, Lena Devedžić.

Mentor kros ekipa: Bernard Rovis

Ukupno međunarodna natjecanjima nastupilo  11 učenika

Ukupno državna natjecanja – nastupilo 3. učenika

Ukupno međužupanijska natjecanja – nastupilo 3. učenika

Ukupno županijska natjecanja; nastupilo 18 učenika

Ukupno županijska prvenstva (sport): nastupilo 34 učenika


Osnovna škola Veli Vrh Pula