2020-11-13 20:32:00

GLOBE ekipa naše škole sudjelovala na 2020 Virtual Meeting of the Europe and Eurasia GLOBE Community

Na virtualnoj regionalnoj GLOBE konferenciji voditelja GLOBE  programa u osnovnim  i srednjim školama za Europu i euroazijske zemlje sudjelovala je naša GLOBE ekipa Sara Cetina, Anđela Rajković i Rina Renier pod mentorstvom učiteljice Nataše Trenčevske. Na konferenciji koja je održana od 26. do 29. listopada naše su učenice prezentirale cjelogodišnji rad GLOBE programa u našoj školi. Za tu su priliku napravile i dvominutni video uradak s kojim su predstavili rad u  našoj školi. Njihov je rad prošao vrlo zapaženo te su za za video uradak dobile i zasluženo priznanje.

Link  na video 

Priznanje u prilogu.


Osnovna škola Veli Vrh Pula