2017-05-10 20:24:00

Festival matematike

Na Festivalu matematike, održanom 5. svibnja u Puli, naša Škola sudjelovala je u ekipnom natjecanju pod nazivom Ekipa za 5+ s ukupno tri ekipe u kategorijama Mikro (učenici 5. i 6. r. - dvije ekipe) i Mega (učenici 7. i 8. r. - jedna ekipa).

U kategoriji Mikro sudjelovali su sljedeći učenici: Šuškić Paola 6.b, Brkić Saša 6.b, Petar Pereša 6.c, Janko Soklić 6.c, Slvia Licul 5.c, Ivan Chivalon 5.c, Ivan Šimić 5.c i Veronika Laković 5.a. Osvojili su 21. i 40. mjesto.

U kategoriji Mega sudjelovali su: Mario Roce 8.a, Andrej Todić 8.c, Martina Licul 7.b i Marija Božić 7.b. Osvojili su 13. mjesto.


Osnovna škola Veli Vrh Pula